Gegevens

Ga terug

Fiscaal Nummer : 8168.56.424

Contactgegevens:

 • Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent
 • t.a.v. de secretaris: dhr. J.P.M. van Bilsen
 • p/a/ Juliana van Stolberglaan 1
 • 2595 CA Den Haag

Bestuursleden:

 • Voorzitter: Dhr. J. Wijnbeek
 • Penningmeester: Dhr. R. Vos
 • Secretaris: dhr. J. van Bilsen
 • Bestuursleden:
 • Mevr. P. Neveu-Eijk
 • Dhr. A. v.d. Werff
 • Dhr. A. Zielhorst

Streven:

De Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent streeft er naar om alle ontvangen financiële middelen tegemoet te laten komen aan de leerlingen/studenten van de Interfaculteit School voor Jong Talent. Derhalve verrichten alle bestuursleden van de Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent hun werkzaamheden onbezoldigd. Ook worden er geen onkostenvergoedingen verstrekt.

Aanvragen:

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in het cursusgeld, excursie kosten of andere studiekosten (huisvesting of reiskosten bijvoorbeeld) kunt u indienen bij Jan van Bilsen (secretaris Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent). U dient een motivatiebrief te overleggen waarin u uitlegt waarom u een tegemoetkoming wenst. Daarnaast ontvangen wij graag van beide ouders (of van één ouder indien daar sprake van is) een door de belastingdienst afgegeven inkomensverklaring die u eenvoudig met behulp van uw DigiD kunt opvragen. Dit kunt u sturen naar: Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent t.a.v. de secretaris: Jan van Bilsen, Juliana van Stolberglaan 1, 2595 CA Den Haag.
Of per mail: J.VanBilsen@koncon.nl

Kledingfonds:

Ouders van balletleerlingen of HBO studenten ballet kunnen een tegemoetkoming aanvragen met betrekking tot de aanschaf van balletkleding. De aanvraagprocedure is dezelfde als bij de Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent.

Geld storten:

 • NL39 TRIO 0391 1169 16
 • T.n.v. Cultuurfonds School Voor Jong Talent


 • SponsorKliks, gratis sponsoren!